fotolia 350

Strona 11 z 11

Adres

Sekcja ds. Promocji

ul. Jana Kozietulskiego 6, pokój nr 6 i 9
76 -200 Słupsk
juliusz.peta@apsl.edu.pl 

© 2017 Akademia Pomorska w Słupsku. Strona projektu „zniŻAK” Karta Rabatowa Studentów i Doktorantów Akademii Pomorskiej.